Eftersom livet er mangfoldigt – arbejder vi med mange forskellige værktøjer

Vores værktøjskasse hedder “The PRESENT” og har 7 skuffer (P-R-E-S-E-N-T)

 • Practical Presence – hvordan kan vi føre nærvær ud i livet gennem konkrete aktiviteter og sjove opgaver
 • Resonance Work – hvordan bliver du løftet op i en højere energitilstand via resonansfænomenet
 • Energy Work – i kroppen og i naturen. Energi-yoga, Presence Points og energiarbejde på kraftsteder i naturen
 • Surrender and Release Work –  hvordan forløser vi blokerende programmeringer, tanke- og følelsesstrukturer
 • Energizing Nutrition –  hvordan kan vi spise og faste os til højere bevidsthed – hvordan optager vi prana eller chi
 • No Mind Meditations – hvordan skærer vi igennem sindet og ind i nærværet –  guidet og ikke guidet
 • Teachings and Dialogue – hvad er indre frihed og universel bevidsthed  og hvordan når vi dertil

“The past is history, the future is uncertain, the now is a gift. That’s why we call it The Present

Du kan vælge mellem en del forskellige aktiviteter:

 • Retreats – 3-21 dages intensive processer for grupper af 10-20 personer
 • Seminarer – 3-timers workshops for grupper af 15-50 personer
 • Individuelle sessioner – 1-times 1-til-1 proces med samtale, EFT, mindfulness, guidet meditation, energiarbejde.
 • Pilgrimsrejser  – at arbejde på kraftsteder i naturen er en vidunderlig måde at bryde igennem sindet på
 • Ski-retreats i bjergene – 7 dages meditativt skiløb, en kraftfuld kombination af bevægelse og stilhed
 • Snorkel- og sol-meditation i Filippinerne – 10 dages retreat med koraller, havskildpadder og farverige fisk

Vi er inspirerede af mange traditioner og oplever, at alle sande mestre blot er forskellige aspekter af den samme kraft, der binder universet sammen

 • Frihedskæmpere som Gandhi, Martin Luther King og Eckhart Tolle (ydre og indre frihed)
 • Kristne mystikere som Jesus, Maria Magdalene, Meister Eckhart m.fl. (før de blev omskrevet af kirken)
 • Buddhistiske mestre som Gautama Buddha, Milarepa, Dalai Lama, Thich Nhat Hanh…
 • Advaita mestre som Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj….
 • Sufimestre som Rumi, Shams…
 • Hindu teologi og filosofi
 • Naturfolk som aboriginals, indianere og andre såkaldte hedenske traditioner 🙂
 •  like Aboriginals, Native American Indians and many others

Eftersom livet er energi i bevægelse – arbejder vi med resonans og flow

Ting og soliditet er blot en af det ego-baserede sinds illusioner. Alt liv er vibrerende energi og processer – huset, træet, bordet, vores kroppe, tanker og følelser. Derfor arbejder vi med fænomenerne resonans og flow.

At arbejde med at skabe resonans er et af de stærkeste redskaber på den spirituelle rejse. Når vi er sammen med en lærer, der vibrerer på en højere frekvens (fri af sindet) kan man sammenligne det med stemmegaflens funktion. Dit system vil automatisk tune ind på den højere frekvens, og du kan derved få adgang til dybere lag af nærvær. Når vi er i forbindelse med Nærværet sker healing og transformation af blokeringer hurtigere og vores rejse mod opvågning katalyseres enormt.

Du kan også sammenligne det med en brændeknude. De fleste ved, at det er rigtig svært at sætte ild til en brændeknude, men hvis du placerer den sammen med et stykke brænde, der allerede brænder (den oplyste lærer) vil den hurtigt bryde i brand. Der sker nemlig ligesom i andre former for mesterlære – eksempelvis håndværk og kunst – en både rationel (synlig) såvel som intuitiv (dybere liggende) udveksling i kontakten med en spirituel lærer.

At arbejde med de forskellige Presence punkter (energi-punkter) i kroppen med et specifikt fokus er en anden kraftfuld katalysator for din udvikling. Det hjælper dig med at forløse de energetiske og følelsesmæssige blokeringer i kroppen og derved skabe et bedre flow – som er helt nødvendigt, når du skal finde og blive i en tilstand af indre frihed. Vi instruerer dig og giver dig et kort over de forskellige Presence punkter, så du kan fortsætte arbejdet hjemme.

Eftersom livet er “både-og” – arbejder vi med at forene polariteter

Fra det universelle perspektiv er den fysiske verden blot en dans af polariteter. Den ene eksisterer ikke uden den anden. Nat og dag, sommer og vinter, flod og ebbe, smerte og nydelse går hånd i hånd.

Ægte glæde, som er af den transcendente dimension, er at opleve begge polariteter uden begær eller modstand. I vores workshops oplever og inkluderer vi polariteterne fuldt ud for at kunne transcendere dem. Nogle af de polariteter vi arbejder med er:

 • Intuitiv – rationel
 • Himmel – jord
 • Østerlandsk – vesterslandsk
 • Feminin – maskulin
 • Krop – sind
 • Udendørs – indendørs

Eftersom livet er en åben proces – arbejder vi spontant i nuet

Fra det absolutte perspektiv er alt perfekt. Også dig. Det er kun dit sind, der tror at noget burde være anderledes. Hjertet rummer alting uden modstand. Også forandring. Hvis mennesker begynder at leve fra hjertet (også dem, der gerne vil redde verden :o)) så ville tingene for alvor forandre sig. Ikke den anden vej rundt – at skabe forandring udelukkende fra sindet er bare bevægelser i aktion-reaktion. Naturen er fuldt ud i stand til at tage hånd om sig selv – det gælder også vores sande natur

Når man arbejder fra det universelle perspektiv er alt spontant – Livet er i Live! Og ubeskriveligt intelligent. Det er er på den baggrund vores workshops folder sig ud – som en organisk proces. Målet er at opleve, at der ikke er noget mål – vi er der allerede. Som Ramana Maharshi sagde: ”Lad det, der kommer, komme. Lad det, der går, gå. Find ud af, hvad der er tilbage.” Presence work får dig til at opleve, hvad der er ”tilbage” – din sande natur.

Eftersom livet er én helhed – arbejder vi fra det sted indeni os, hvor alt er forbundet

At træne os selv i at være i kontakt med det nærvær, der ligger bag alle oplevelser, er Presence Work. Jo mere fortrolige vi bliver med det sted i os, hvor nærværet bor – jo nemmere er det at finde tilbage, når vi farer vild i det ego-baserede sinds labyrinter.

Det sted i os hvorfra alt opleves som én helhed, er det sted, der ikke kan beskrives. Nogle ord peger hen imod det: Tao, Buddha Natur, Universel Bevidsthed, Kristus Bevidsthed, Gud, Guddommen, Kilden, Den Store Ånd, Det Umanifesterede….men dét, vi alle rejser hen imod, ligger uden for det konceptuelle sind – bagved det bagvedliggende – så hvorfor bruge flere ord. Det kan kun OPLEVES – af dig!

Eftersom livet ikke er dogmatisk – arbejder vi med den direkte oplevelse

Sandhed er ikke sandhed før du oplever den. Presence Work sigter mod at tage dig fra forestilling til oplevet sandhed. Fra intellektuel forståelse til at leve sandheden hvert øjeblik. Fra i korte øjeblikke at være i berøring med højere bevidsthed til at leve i samklang med Livet og Gud med hver celle i din krop – hele tiden.

Vores processer er baseret på direkte oplevelse og realisation. Undervisningen og dialogen relaterer direkte til det, der sker i gruppeprocessen – og er derfor ikke døde teoretiske strukturer. Der er brug for en organisk proces, hvis vi skal finde tilbage til livet udenfor sindets fængsel!

Eftersom livet er glædesfyldt – arbejder vi med humor

For hver af os er rejsen mod indre frihed utrolig vigtig. Samtidig er det utrolig vigtigt at vi ikke tager Livet, rejsen og mest af alt os selv alt for alvorligt. Nogen gange kan latter hjælpe os med at forløse blokeringer, der har modstået alle andre forløsningsforsøg – fordi latter forbinder os til vores sande væsens uendelige rummelighed.

Når vi forbinder os med den dybe Buddha-latter bliver den kosmiske sans for humor synlig i hvert øjeblik, og vi kan se, at alt er, som det skal være, og at det altid har været sådan.